Louis de Roo

Data Strategy Leader | E-mergo

Data is voor nagenoeg elk bedrijf onmisbaar. Data helpt ons bij betere beslissingen, bij het scheiden van feit en fictie, bij het beargumenteren of ontkrachten van ons onderbuikgevoel.
Investeren in data loont, maar hoe zorg je dat je met je data ook echt impact maakt?
Aan de hand van 7 heldere en eenvoudig toe te passen stappen legt Louis de Roo, Data Strategy Leader bij E-mergo, uit hoe je van dataprojecten een succes maakt en, belangrijker: hoe je data inzet om jouw bedrijf een uniek voordeel te bezorgen.
In de sessie gaan we in op de beslissingen die je als CFO moet nemen om je organisatie te leiden in de transitie naar datagedreven werken, welke routes niet of juist wel rendement opleveren, en hoe je zorgt dat je organisatie op basis van data de juiste keuzes kan maken.

Presentaties: