Jort Verhage

Hofnar | De Hofnar®

Heb jij weleens een hofnar ontmoet? Ondernemer, Jort Verhage, heeft er zijn beroep van gemaakt. Onder de vlag van De Hofnar® brengt Jort cultuur- en leiderschapstransities teweeg in Nederlandse bedrijven, overheidskantoren en onderwijsinstellingen. Hoe? Eenvoudig, door te zeggen waar het op staat. Hij staat buiten de hiërarchie, is vertrouwenspersoon en opereert volledig onafhankelijk zonder conflicterende belangen. Medewerkers durven daardoor tegen de hofnar te zeggen wat ze daadwerkelijk denken en voelen, maar intern niet uitspreken. Vervolgens maakt de hofnar onderwerpen bespreekbaar vanuit zijn onschendbare rol door spiegels voor te houden bij management en medewerker. Het resultaat? Verhoging van werkgeluk, ontwikkeling en daadkracht. Door meer verbinding, openheid, efficiëntie, wederzijds begrip en vertrouwen. AFAS Software, de beste Nederlandse werkgever van Europa, heeft het gedachtegoed omarmt en het succes ervaren. “Je gunt ieder bedrijf een hofnar, die zonder oordeel het échte verhaal naar boven haalt op een hoffelijke, laagdrempelige en verfrissende manier. Dit stelt de organisatie in staat om medewerkers beter in hun kracht te zetten, blinde vlekken en onbewust onbekwame gebieden op te lossen en iedereen te stimuleren te zeggen waar het op staat. Zo wordt iedereen zelf een beetje hofnar en kan de hofnar verder aan een volgend hof.”

Check your assumptions at the door

Heb jij blinde vlekken? Natuurlijk. Denk je van niet, dan is dat je blinde vlek. Iedereen heeft blinde vlekken en doet aannames. Jij bent niet constant bewust van je gedrag, gewoontes en vooroordelen. Dat kan ook niet. Daar hebben je hersenen niet voldoende verwerkings- en reflectieruime voor. Echter, er is een mogelijkheid om het aantal blinde vlekken te beperken. Voor jezelf en binnen jouw organisatie. En je kunt er nog geld mee verdienen ook! De businesscase van de hofnar biedt de oplossing. De koningen hadden in de Middeleeuwen al lang door dat ze vanwege hun machtspositie niet de waarheid kregen te horen. Het volk, de vazallen en hovelingen durfden dat niet – angstig voor de consequenties. Als oplossing was daar de hofnar, vermomd als entertainer, die de koning een spiegel kon voorhouden en voorzag van gevraagd en ongevraagd advies. De hofnar wist precies wat er speelde in de maatschappij, had inzicht in alle lagen van de samenleving en kon daarmee de blinde vlekken van de koning voor een deel wegnemen. De moderne hofnar houdt in hedendaagse organisaties een spiegel voor en maakt de organisatie bewust van haar aannames, gewoontes, onbewust onbekwame gebieden en blinde vlekken. De CEO, CFO en CHRO tonen moed door zich kwetsbaar op te stellen en een onafhankelijke, goudeerlijke hofnar rond te laten lopen binnen het bedrijf. Deze keuze resulteert in een meer open, transparante en veilige cultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn en durft uit te spreken. Niet alleen verhoogt daarmee het werkgeluk, tegelijkertijd worden groeikansen en pijnpunten blootgelegd. Zo kun je met nóg gelukkigere medewerkers nóg zinvoller werken en ondernemen. Het resultaat daarvan zie je terug in de cijfers. Een hogere arbeidsproductiviteit. Meer tevreden klanten. Lagere verzuim- en verlooppercentages. Meer sales. Meer nieuwe aanwas van medewerkers. Iedere organisatie wil een hofnar hebben. Heb jij al invulling gegeven aan dit nieuwe beroep binnen jouw organisatie?

Presentaties:

Masterclass: Waarheid, Spot en Verlichting | 14:45 – 15:30 | Podium 2