Masterclass: Data: van aannames naar onderbouwing

Data is voor nagenoeg elk bedrijf onmisbaar. Data helpt ons met het nemen van betere beslissingen, bij het scheiden van feit en fictie, bij het beargumenteren of ontkrachten van ons onderbuikgevoel. Investeren in data loont, maar hoe zorg je dat je met je data ook echt impact maakt? Aan de hand van 7 heldere en eenvoudig toe te passen stappen legt Louis de Roo, Data Strategy Leader bij E-mergo, uit hoe je van dataprojecten een succes maakt en, belangrijker: hoe je data inzet om jouw bedrijf een uniek voordeel te bezorgen. In de sessie gaan we in op de beslissingen die je als CFO moet nemen om je organisatie te leiden in de transitie naar datagedreven werken, welke routes niet of juist wel rendement opleveren, en hoe je zorgt dat je organisatie op basis van data de juiste keuzes kan maken.

Gefaciliteerd door: Finance Factor

Masterclass: Het brein van de forensisch detective

Regelmatig zorgt forensisch onderzoek voor sluitend bewijs in zaken waarin verder geen of onduidelijke informatie voorhanden is. De wetenschappelijke aanpak van het onderzoek aan bijvoorbeeld wapens en munitie, biologische sporen of de chemische samenstelling van stoffen, kan leiden tot de oplossing van een misdrijf. Maar soms ook juist tot vrijspraak of gerechtelijke dwalingen!

In deze Masterclass neemt forensisch expert Marco Bosmans ons mee in verschillende misdrijven waarin forensisch onderzoek een belangrijke rol heeft gespeeld. Daarbij zijn het voorkomen van tunnelvisie en het voortdurend toetsen van aannames van levensbelang. Wat kan een finance professional leren van de forensisch detective? En zou jij in staat zijn om op basis van onderzoek een schuldvraag te beantwoorden?

Masterclass: Waarheid, Spot en Verlichting

Koningen hadden in de Middeleeuwen al lang door dat ze vanwege hun machtspositie niet de waarheid kregen te horen. Het volk, de vazallen en hovelingen durfden dat niet – angstig voor de consequenties. Als oplossing was daar de hofnar, vermomd als entertainer, die de koning een spiegel kon voorhouden en voorzag van gevraagd en ongevraagd advies. In deze Masterclass deelt professioneel Hofnar Jort Verhage hoe hij te werk gaat en wat de positieve bijdragen van de Hofnar zijn op de organisatie. Durven jouw medewerkers gangbare aannames uit te dagen en te zeggen waar het op staat? En welke spiegel zou de Hofnar jou voorhouden? Bezoek de Masterclass voor een humorvolle bijeenkomst over eerlijkheid en verbinding.

Masterclass: De energiemarkt onder hoogspanning

Groendus’ CFO Daan Bouwman en Matthijs Nijpels (directeur Energiemarktplaats), bespreken de cruciale rol van goed energiemanagement voor het concurrentievermogen. De Groendus Energiemarktplaats biedt een innovatieve peer-to-peer handelsomgeving voor groene stroom, waardoor bedrijven directe, gunstige contracten afsluiten. Nijpels legt tijdens deze masterclass uit hoe dit nieuwe model, in tegenstelling tot traditionele platformen, de markt openstelt voor iedereen. Voor jou als Financiële leider biedt dit directe impact op de bedrijfsfinanciën door de mogelijkheid om duurzame energiekosten te optimaliseren en te stabiliseren. Nijpels benadrukt het strategisch belang voor Financiële leiders om energie-inkoop te transformeren tot een waardevolle kans voor financiële planning en duurzame bedrijfsgroei.

Gefaciliteerd door: Groendus

Opening: Check your assumptions at the door!

Onze (onbewuste) aannames bepalen in hoge mate hoe we situaties inschatten en hoe we besluiten nemen. Maar kloppen die aannames wel? In de wervelende openingsshow geven we je vijf perspectieven om anders naar aannames te kijken. Het masker van je persoonlijkheid, het brein van de forensisch detective, het Socratische vraaggesprek, de blik van de journalist én de waarheid van de Hofnar.