Rondetafel: Inzicht in CO2-uitstoot: Hoe duurzaam ben je echt?

Leo van de Voort | Waarde-expert en consultant; Fuel for Living Strategies
Chris van Dongen | Commercial Director; Payhawk

Wanneer ben je ├ęcht duurzaam? En hoe rapporteer je daarover? Immers, onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zal jouw onderneming binnen de EU over duurzaamheid moeten gaan rapporteren aan de hand van uniforme duurzaamheidsrapporteringsstandaarden: de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze regelgeving is zo omvangrijk dat het al snel ongrijpbaar wordt een goede aanpak te formuleren en het risico op greenwashing te vermijden. Een geleidelijke benadering stelt jou als CFO in staat om concrete stappen te zetten in het meten (en verminderen) van je CO2-voetafdruk. Het duurzaamheidsverslag dient ook digitaal gedeponeerd te worden, dat biedt mogelijkheden voor de optimalisering van datamanagementprocessen en -systemen binnen de onderneming. Zo kunnen softwareleveranciers bijvoorbeeld software ontwikkelen die de verplichte tagging optimaliseert. Bovendien kunnen softwareleveranciers rapportagetools ontwikkelen die automatisch de intern verzamelde data (re)organiseren in het CSRD-publicatieformat en notificatiesystemen inbouwen die aangeven wanneer benodigde informatie ontbreekt. In deze rondetafel gaan we een concrete stap verkennen: het inzichtelijk maken van CO2-uitstoot bij iedere uitgave die je doet.

Gefaciliteerd door: Payhawk