Round table: Data explains the world as it is; a story imagines the world as it could be

Marco de Jong | Oprichter en CEO; Experience Fruit Quality
Gefaciliteerd door: Onestream

Data behoren bij de meeste organisaties tot de kern van de besluitvorming en legt de basis onder de strategie van de onderneming. Slimme tools en applicaties helpen ons daarbij. En dat heeft ons veel gebracht. Maar hoe gaan we om met datgene waar nog geen data over beschikbaar zijn? Zoals onvoorspelbare elementen in de toekomst? Een slimme strateeg bekijkt niet alleen wat de data impliceren, maar ook welke andere opties er zijn. We bespreken in deze roundtable hoe we als financieel leiders bouwen aan een toekomstgericht verhaal en hoe we data kunnen combineren met visie en toekomstscenario’s.

Gefaciliteerd door OneStream