Masterclass: Het brein van de forensisch detective

Masterclass (open sessie)

Marco Bosmans | Forensisch Adviseur; Forensicon

Regelmatig zorgt forensisch onderzoek voor sluitend bewijs in zaken waarin verder geen of onduidelijke informatie voorhanden is. De wetenschappelijke aanpak van het onderzoek aan bijvoorbeeld wapens en munitie, biologische sporen of de chemische samenstelling van stoffen, kan leiden tot de oplossing van een misdrijf. Maar soms ook juist tot vrijspraak of gerechtelijke dwalingen!

In deze Masterclass neemt forensisch expert Marco Bosmans ons mee in verschillende misdrijven waarin forensisch onderzoek een belangrijke rol heeft gespeeld. Daarbij zijn het voorkomen van tunnelvisie en het voortdurend toetsen van aannames van levensbelang. Wat kan een finance professional leren van de forensisch detective? En zou jij in staat zijn om op basis van onderzoek een schuldvraag te beantwoorden?