Round table: Als Finance leaders vertellen

Round Table (besloten sessie)

Gefaciliteerd door: Soldo

In deze bijzondere ronde tafel vertellen we elkaar het verhaal van onze toekomstige organisaties. Hoe ga jij financieel uitblinken? Welke stappen kun je nog zetten om de gedroomde doelen te bereiken met jouw team? Samen schetsen we de toekomst van onze processen, systemen en mensen. Door deze verhalen te delen en elkaar daarover te bevragen helpen we elkaar een heldere toekomstvisie te formuleren. Get your story straight!

Gefaciliteerd door Soldo