Fireside chat: Waarom moderniseren van consolidatie loont

Tijdens deze sessie gaan we in gesprek met Sven Kester (Finance Director Group Control) van Hoogwegt om erachter te komen hoe belangrijk het moderniseren van zijn consolidatie is geweest, en welke winst hij heeft behaald door weg te bewegen van traditionele tools. Succesvolle consolidatie kan vele voordelen opleveren, die aannames moet je als Financial testen: wisselkoersen, boekhoudkundige behandelingen en investeringswaarderingen. De inzet van moderne technologie kan helpen deze aannames te beantwoorden. Hoe heeft Sven deze modernisatie aangepakt? Welke tips heeft hij voor wie nog aan de start staat van dit proces? En wat heeft het Hoogwegt en zijn Finance team opgeleverd?

Gefaciliteerd door: Fluence

Rondetafel: De invloed van AI en ML op Finance Transformation

Artificial Intelligence (AI) wordt tegenwoordig gezien als dé kans om je cashflow een boost te geven, en Machine Learning (ML) als drijvende kracht voor inzichtelijk risicobeheer bij grote financiële gegevens. Tijdens deze sessie ontdekken we de kansen voor jou als CFO.
Je invloed als CFO neemt toe, maar daarmee groeit ook de dringende behoefte aan automatisering. Digitalisering is een essentiële factor om financiële teams in staat te stellen strategische uitdagingen te overwinnen. Billtrust deelt tijdens deze sessie ervaringen en expertise vanuit de praktijk, en verkent van daaruit met jou de mogelijkheden van digitale transformatie dankzij AI & ML. Wat laat jij momenteel liggen? Deze inzichten leveren kostenbesparingen op, en sterker nog: versterken de financiële weerbaarheid van je organisatie.

Gefaciliteerd door: Billtrust

Rondetafel: Excel werkt niet meer

In een tijd van toenemende onzekerheid is het essentieel dat financiële leiders een bredere rol spelen in het bedrijf. xP&A (extended planning) biedt de mogelijkheid om planning en analyse uit te breiden naar alle functies en afdelingen, waardoor je als CFO een holistischer beeld krijgt van de bedrijfsprestaties en zo de besluitvorming verbetert. Tijdens deze sessie gaan we dieper in op de voordelen van xP&A en bespreken hoe het kan bijdragen aan het verminderen van jouw aannames, wat essentieel is in deze onvoorspelbare tijden.

Gefaciliteerd door: Workday Adaptive Planning

Rondetafel: Challenging Assumptions: De kracht van genAI in retail

Verken de Toekomst van Generative AI (GenAI) voor de Retail! Duik in de rol van GenAI binnen het bredere domein van AI. Ontdek waarom GenAI als een innovatieve kracht wordt beschouwd voor Retail en welke kansen dit biedt voor jouw organisatie. Nelson Galindo, expert Retail bij AWS, geeft concrete praktijkvoorbeelden om je te inspireren bij het ontwikkelen van je eigen strategische benadering voor GenAI. We bespreken de uitdagingen die jouw team en organisatie moeten overwinnen om GenAI’s potentieel volledig te benutten. Het doel van deze sessie is om je richting een volgende stap te bewegen om veilige en betrouwbare GenAI te implementeren waarmee je in staat bent strategisch voordeel te behouden ten opzichte van je concurrenten.

Gefaciliteerd door: AWS

De voertaal tijdens deze rondetafel is Engels

Rondetafel: Geloof je eigen gedachten niet; maar wat dan wel?

Hoe doorbreek je de dynamiek waarin ingesleten aannames zichzelf versterken? Martijn Schaap – CEO en trainer Martijnschaap.com – neemt je mee in een aantal tips en best practices over organisaties die succesvol zijn in het doorbreken van ingesleten patronen, zodat jij dat ook kunt bereiken. Hoe kun je als finance leader het doorslaggevende verschil maken door jezelf én je team kritisch te laten kijken naar hun eigen aannames? Aan de hand van Kahneman’s gedachtegoed en voorbeelden laat Martijn zien hoe je vaak minder rationeel handelt dan je denkt. Dit gaat verder dan de conventionele aanpak om bedrijfsprocessen te verbeteren.

Rondetafel: Inzicht in CO2-uitstoot: Hoe duurzaam ben je echt?

Wanneer ben je écht duurzaam? En hoe rapporteer je daarover? Immers, onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zal jouw onderneming binnen de EU over duurzaamheid moeten gaan rapporteren aan de hand van uniforme duurzaamheidsrapporteringsstandaarden: de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze regelgeving is zo omvangrijk dat het al snel ongrijpbaar wordt een goede aanpak te formuleren en het risico op greenwashing te vermijden. Een geleidelijke benadering stelt jou als CFO in staat om concrete stappen te zetten in het meten (en verminderen) van je CO2-voetafdruk. Het duurzaamheidsverslag dient ook digitaal gedeponeerd te worden, dat biedt mogelijkheden voor de optimalisering van datamanagementprocessen en -systemen binnen de onderneming. Zo kunnen softwareleveranciers bijvoorbeeld software ontwikkelen die de verplichte tagging optimaliseert. Bovendien kunnen softwareleveranciers rapportagetools ontwikkelen die automatisch de intern verzamelde data (re)organiseren in het CSRD-publicatieformat en notificatiesystemen inbouwen die aangeven wanneer benodigde informatie ontbreekt. In deze rondetafel gaan we een concrete stap verkennen: het inzichtelijk maken van CO2-uitstoot bij iedere uitgave die je doet.

Gefaciliteerd door: Payhawk

Masterclass: Data: van aannames naar onderbouwing

Data is voor nagenoeg elk bedrijf onmisbaar. Data helpt ons met het nemen van betere beslissingen, bij het scheiden van feit en fictie, bij het beargumenteren of ontkrachten van ons onderbuikgevoel. Investeren in data loont, maar hoe zorg je dat je met je data ook echt impact maakt? Aan de hand van 7 heldere en eenvoudig toe te passen stappen legt Louis de Roo, Data Strategy Leader bij E-mergo, uit hoe je van dataprojecten een succes maakt en, belangrijker: hoe je data inzet om jouw bedrijf een uniek voordeel te bezorgen. In de sessie gaan we in op de beslissingen die je als CFO moet nemen om je organisatie te leiden in de transitie naar datagedreven werken, welke routes niet of juist wel rendement opleveren, en hoe je zorgt dat je organisatie op basis van data de juiste keuzes kan maken.

Gefaciliteerd door: Finance Factor

Masterclass: Het masker van jouw persoonlijkheid

Mensen zijn tegenwoordig ergens halverwege het leven op zoek naar zichzelf. Dat is hip, en soms broodnodig. Een groot misverstand dat in die zoektocht een rol speelt is dat we niet ‘één ding’ zijn. We zijn een ambivalent vat vol tegenstrijdigheden en hebben onze persoonlijkheid gebouwd met verschillende maskers. De vraag die Executive Coach Arvid Buit ons stelt is: Als je ergens naar kijkt en een mening vormt: ‘Welk masker draag je dan’, of ‘door welke bril kijk je’ als jouw brein met een reactie op de proppen komt? In deze mini-masterclass tekenen we op een A4 het schema van onze persoonlijkheid uit in een poging beter te begrijpen hoe onze maskers ons oordeel beïnvloeden.

Pauze

Rondetafel: Is jouw pensioen akkoord?

De pensioenovergang biedt voldoende tijd, pensioenregelingen zijn kostbaar en onaantrekkelijk voor nieuwe werknemers, en pensioen is te complex om onder werknemers te benadrukken. Slechts een greep uit de aannames die op dit moment leven rondom het nieuwe pensioenstelsel dat vanaf 2027 ingaat. Eén ding is zeker: we moeten allemaal een keuze gaan maken en als CFO speel je hier een belangrijke rol in. Folkert Pama (Directeur Pensioenen a.s.r.) en Marianne de Boer (CEO Aegon Cappital) nemen je mee in cruciale aspecten als premiestaffel, keuzevrijheid, overgangsrecht en praktische tips.

Gefaciliteerd door: Aegon Cappital