Masterclass: De kunst van factchecking in een post-waarheid wereld

Uitspraken, beloftes en voorspellingen vliegen ons dagelijks om de oren. Wat moeten we nog geloven en hoe kunnen we Fake News en halve waarheden ontmaskeren? Wekelijks gaat FactGuru Frank Leeman op BNR op zoek naar aantoonbare feiten achter een uitspraak met als doel de vraag “klopt dit wel?” te beantwoorden. Zijn methode en aanpak om de onzin van de feiten te scheiden en veronderstelde causaliteit tussen gebeurtenissen te onderzoeken is zeer succesvol. Frank bespreekt in zijn Masterclass welke vragen hij en zijn team van factcheckers stellen en wat jij daar als Finance Leader van kunt leren.

Rondetafel: Verder kijken dan de Finance afdeling

In een tijd van toenemende onzekerheid is het essentieel dat financiële leiders een bredere rol spelen in het bedrijf. xP&A (extended planning) biedt de mogelijkheid om planning en analyse uit te breiden naar alle functies en afdelingen, waardoor je als CFO een holistischer beeld krijgt van de bedrijfsprestaties en zo de besluitvorming verbetert. Tijdens deze sessie gaan we dieper in op de voordelen van xP&A en bespreken hoe het kan bijdragen aan het verminderen van jouw aannames, wat essentieel is in deze onvoorspelbare tijden.

Gefaciliteerd door: Workday Adaptive Planning

Rondetafel: Challenging Assumptions: De kracht van genAI in retail

Verken de Toekomst van Generative AI (GenAI) voor de Retail! Duik in de rol van GenAI binnen het bredere domein van AI. Ontdek waarom GenAI als een innovatieve kracht wordt beschouwd voor Retail en welke kansen dit biedt voor jouw organisatie. Nelson Galindo, expert Retail bij AWS, geeft concrete praktijkvoorbeelden om je te inspireren bij het ontwikkelen van je eigen strategische benadering voor GenAI. We bespreken de uitdagingen die jouw team en organisatie moeten overwinnen om GenAI’s potentieel volledig te benutten. Het doel van deze sessie is om je richting een volgende stap te bewegen om veilige en betrouwbare GenAI te implementeren waarmee je in staat bent strategisch voordeel te behouden ten opzichte van je concurrenten.

Gefaciliteerd door: AWS

De voertaal tijdens deze rondetafel is Engels

Rondetafel: Geloof je eigen gedachten niet; maar wat dan wel?

Hoe doorbreek je de dynamiek waarin ingesleten aannames zichzelf versterken? Martijn Schaap – CEO en trainer Martijnschaap.com – neemt je mee in een aantal tips en best practices over organisaties die succesvol zijn in het doorbreken van ingesleten patronen, zodat jij dat ook kunt bereiken. Hoe kun je als finance leader het doorslaggevende verschil maken door jezelf én je team kritisch te laten kijken naar hun eigen aannames? Aan de hand van Kahneman’s gedachtegoed en voorbeelden laat Martijn zien hoe je vaak minder rationeel handelt dan je denkt. Dit gaat verder dan de conventionele aanpak om bedrijfsprocessen te verbeteren.

Rondetafel gefaciliteerd door Payhawk

Masterclass: Data: van aannames naar onderbouwing

Data is voor nagenoeg elk bedrijf onmisbaar. Data helpt ons met het nemen van betere beslissingen, bij het scheiden van feit en fictie, bij het beargumenteren of ontkrachten van ons onderbuikgevoel. Investeren in data loont, maar hoe zorg je dat je met je data ook echt impact maakt? Aan de hand van 7 heldere en eenvoudig toe te passen stappen legt Louis de Roo, Data Strategy Leader bij E-mergo, uit hoe je van dataprojecten een succes maakt en, belangrijker: hoe je data inzet om jouw bedrijf een uniek voordeel te bezorgen. In de sessie gaan we in op de beslissingen die je als CFO moet nemen om je organisatie te leiden in de transitie naar datagedreven werken, welke routes niet of juist wel rendement opleveren, en hoe je zorgt dat je organisatie op basis van data de juiste keuzes kan maken.

Gefaciliteerd door: Finance Factor

Masterclass: Het masker van jouw persoonlijkheid

Mensen zijn tegenwoordig ergens halverwege het leven op zoek naar zichzelf. Dat is hip, en soms broodnodig. Een groot misverstand dat in die zoektocht een rol speelt is dat we niet ‘één ding’zijn. We zijn een ambivalent vat vol tegenstrijdigheden en hebben onze persoonlijkheid gebouwd met verschillende maskers. De vraag die Executive Coach Arvid Buit ons stelt is: Als je ergens naar kijkt en een mening vormt: ‘Welk masker draagt je dan’, of ‘door welke bril kijkt je’ als jouw brein met een reactie op de proppen komt? In deze mini-masterclass tekenen we op een A4 het schema van onze persoonlijkheid uit in een poging beter te begrijpen hoe onze maskers ons oordeel beïnvloeden.

Pauze

Rondetafel: Is jouw pensioen akkoord?

Gefaciliteerd door: Aegon

Masterclass: Het brein van de forensisch detective

Regelmatig zorgt forensisch onderzoek voor sluitend bewijs in zaken waarin verder geen of onduidelijke informatie voorhanden is. De wetenschappelijke aanpak van het onderzoek aan bijvoorbeeld wapens en munitie, biologische sporen of de chemische samenstelling van stoffen, kan leiden tot de oplossing van een misdrijf. Maar soms ook juist tot vrijspraak of gerechtelijke dwalingen!

In deze Masterclass neemt forensisch expert Marco Bosmans ons mee in verschillende misdrijven waarin forensisch onderzoek een belangrijke rol heeft gespeeld. Daarbij zijn het voorkomen van tunnelvisie en het voortdurend toetsen van aannames van levensbelang. Wat kan een finance professional leren van de forensisch detective? En zou jij in staat zijn om op basis van onderzoek een schuldvraag te beantwoorden?