Esther Pool-Kamp

Tom van Dael

Amber Overbosch

Melle Eijckelhoff

Brenden Pienaar

Brenden Pienaar is een van de best getrainde wilderness trail guides ter wereld en organiseert al negentien jaar voettochten door de Afrikaanse Savanne. Door zijn kennis van ecosystemen en zijn vaardigheden in tracking (spoorzoeken) heeft Brenden de hoogst haalbare Scout-status bereikt. Zijn tochten door de wildernis hebben hem ongekende inzichten gegeven in de wijze waarop de mens focus en bewustzijn kan inzetten om te overleven.

Arvid Buit

Als er íemand in Nederland met recht kan zeggen dat hij leiderschapsexpert is, is het deze spreker. Ruim 800 Internationale c-suite leiders van multinationals deelden hun lief en leed met Arvid. Hij specialiseerde zich in de afgelopen 14 jaar in het leiderschapsbrein en de persoonlijkheid die maakt dat mensen succesvol willen worden. En de problematiek die daarmee gepaard gaat. Zo schreef hij o.a. twee boeken rondom het thema narcisme. Zelf deed hij ervaring op als directeur, toezichthouder, commissaris, adviseur en ondernemer. Binnen zijn vakgebied is hij de enige executive coach ter wereld met een drievoudige master- accreditatie (EMCC/ICF/Marshall Goldsmith). Tijdens lezingen vertelt hij over de diepe krochten van het leiderschapsbrein. Met ontzettend veel humor, anecdotes, concrete voorbeelden en herkenbare inzichten. Nog beter: deze spreker is als geen ander in staat zich te voegen naar het publiek, hun vragen te beantwoorden en oprecht in gesprek te gaan rondom leiderschap. Er zijn geen onderwerpen die geschuwd worden.

Frank Leeman

Marco Bosmans

Marco Bosmans is cum laude afgestudeerd als medisch biotechnoloog, met een specialisatie in Genetica. Met zijn particulier forensisch instituut Forensicon ondersteunt hij advocatenkantoren, fraudeonderzoekers en particuliere onderzoeksbureaus.

In de afgelopen jaren heeft Marco in zo’n 25 grootschalige strafzaken geadviseerd. Hij is een veelgevraagd (getuige) deskundige op het gebied van forensisch DNA-onderzoek.

Als docent Criminalistiek en Forensisch DNA aan de Universiteit Maastricht heeft hij samen met forensisch officieren van justitie, principal scientists en forensisch deskundigen van het NFI, advocaten en deskundigen forensisch onderwijs ontwikkeld. In zijn Masterclass leer je hoe je leert kijken met de blik van de forensisch onderzoeker.

Jort Verhage

Heb jij weleens een hofnar ontmoet? Ondernemer, Jort Verhage, heeft er zijn beroep van gemaakt. Onder de vlag van De Hofnar® brengt Jort cultuur- en leiderschapstransities teweeg in Nederlandse bedrijven, overheidskantoren en onderwijsinstellingen. Hoe? Eenvoudig, door te zeggen waar het op staat. Hij staat buiten de hiërarchie, is vertrouwenspersoon en opereert volledig onafhankelijk zonder conflicterende belangen. Medewerkers durven daardoor tegen de hofnar te zeggen wat ze daadwerkelijk denken en voelen, maar intern niet uitspreken. Vervolgens maakt de hofnar onderwerpen bespreekbaar vanuit zijn onschendbare rol door spiegels voor te houden bij management en medewerker. Het resultaat? Verhoging van werkgeluk, ontwikkeling en daadkracht. Door meer verbinding, openheid, efficiëntie, wederzijds begrip en vertrouwen. AFAS Software, de beste Nederlandse werkgever van Europa, heeft het gedachtegoed omarmt en het succes ervaren. “Je gunt ieder bedrijf een hofnar, die zonder oordeel het échte verhaal naar boven haalt op een hoffelijke, laagdrempelige en verfrissende manier. Dit stelt de organisatie in staat om medewerkers beter in hun kracht te zetten, blinde vlekken en onbewust onbekwame gebieden op te lossen en iedereen te stimuleren te zeggen waar het op staat. Zo wordt iedereen zelf een beetje hofnar en kan de hofnar verder aan een volgend hof.”

Check your assumptions at the door

Heb jij blinde vlekken? Natuurlijk. Denk je van niet, dan is dat je blinde vlek. Iedereen heeft blinde vlekken en doet aannames. Jij bent niet constant bewust van je gedrag, gewoontes en vooroordelen. Dat kan ook niet. Daar hebben je hersenen niet voldoende verwerkings- en reflectieruime voor. Echter, er is een mogelijkheid om het aantal blinde vlekken te beperken. Voor jezelf en binnen jouw organisatie. En je kunt er nog geld mee verdienen ook! De businesscase van de hofnar biedt de oplossing. De koningen hadden in de Middeleeuwen al lang door dat ze vanwege hun machtspositie niet de waarheid kregen te horen. Het volk, de vazallen en hovelingen durfden dat niet – angstig voor de consequenties. Als oplossing was daar de hofnar, vermomd als entertainer, die de koning een spiegel kon voorhouden en voorzag van gevraagd en ongevraagd advies. De hofnar wist precies wat er speelde in de maatschappij, had inzicht in alle lagen van de samenleving en kon daarmee de blinde vlekken van de koning voor een deel wegnemen. De moderne hofnar houdt in hedendaagse organisaties een spiegel voor en maakt de organisatie bewust van haar aannames, gewoontes, onbewust onbekwame gebieden en blinde vlekken. De CEO, CFO en CHRO tonen moed door zich kwetsbaar op te stellen en een onafhankelijke, goudeerlijke hofnar rond te laten lopen binnen het bedrijf. Deze keuze resulteert in een meer open, transparante en veilige cultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn en durft uit te spreken. Niet alleen verhoogt daarmee het werkgeluk, tegelijkertijd worden groeikansen en pijnpunten blootgelegd. Zo kun je met nóg gelukkigere medewerkers nóg zinvoller werken en ondernemen. Het resultaat daarvan zie je terug in de cijfers. Een hogere arbeidsproductiviteit. Meer tevreden klanten. Lagere verzuim- en verlooppercentages. Meer sales. Meer nieuwe aanwas van medewerkers. Iedere organisatie wil een hofnar hebben. Heb jij al invulling gegeven aan dit nieuwe beroep binnen jouw organisatie?

Puck van Dijk

Puck is filosoof, theatermaker en communicatie specialist. Als Socratisch gespreksleider stelt zij mensen op hun gemak én durft ze door te vragen waar het ongemakkelijk wordt.
Naast haar werk als theaterregisseur en trainer in presentatie- en communicatie skills, specialiseerde zij zich tijdens haar master filosofie (VU, Amsterdam) in de kunst van het vragen stellen. Het leiden van moreel beraad en trainen in de Socratische methode zijn haar op het lijf geschreven, met de volste overtuiging dat iedereen kan filosoferen.